banner
banner2
banner3

biz hakda_us_img hakda

Elektrik energiýasy programmalary üçin toplumlaýyn önüm üpjün ediji

Şanhaý Malio Industrial Ltd.merkezi Hytaýyň Şanhaý şäheriniň halkara ykdysady we maliýe merkezinde, ölçeg komponentleri we magnit materiallary bilen meşgullanýar.Köp ýyllyk ösüş bilen indi dizaýny, gözlegleri, ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän senagat korporasiýasyna öwrüldi.Malio elektrik energiýasy we elektronika, senagat enjamlary, takyk gurallar, telekommunikasiýa, ýel, gün energiýasy we EV we ş.m. ugurlarynda size uly goldaw berip biler.

aoutt

Bizi saýlaň

Halkara ykdysady we maddy-tehniki merkezde ýerleşýän amatly deňiz we howa hyzmatlarymyz, ýük daşamagyň netijeliligini ýokarlandyrýar.

Daşary ýurt bazarlaryna uzak möhletleýin üns bermek, dünýädäki 30-dan gowrak ýurtda we sebitde müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin adaty we ýöriteleşdirilen önümleri hödürleýäris

Iberilmäge taýyn adaty önümleriň ýeterlik sanawy, ýöriteleşdirilen önümler bolsa öndürijilikli önümçilik çäreleri bilen dizaýn edilip we gowşurylyp bilner

  • element_info
  • element_info
  • element_info
yb

Habarlar we wakalar

  • Marganin mis şuntynyň häzirki nusga alma ýörelgesi

    Marganin mis şaýy elektrik hasaplaýjynyň esasy garşylyk komponentidir we elektron elektrik hasaplaýjy akylly öý senagatynyň üznüksiz ösmegi bilen durmuşymyza çalt girýär.Marganin mis şuntynyň öndürýän elektrik hasaplaýjysyny has köp maşgala ulanyp başlaýar.T ...

  • Hyzmat we metr gurnama nyrhlaryny gowulandyrýan täze onlaýn gural

    Adamlar indi täze elektrik hasaplaýjylaryny smartfonlary arkaly gurmak üçin haçan geljekdigini yzarlap bilerler we Awstraliýada metr gurnamagyň derejesini ýokarlandyrmaga kömek edýän täze onlaýn gural arkaly işe baha bererler.Tech Tracker akylly ölçeg we maglumat intellekti bilen işlenip düzüldi ...

Baidu
map