ბანერი
ბანერი2
ბანერი3

ჩვენსშესახებabout_us_img

ინტეგრირებულიპროდუქტებისმიმწოდებელიელექტროენერგიისგამოყენებისთვის

188金宝慱亚洲体育官网სათაოოფისიმდებარეობსშანხაის,ჩინეთისსაერთაშორისოეკონომიკურდაფინანსურცენტრში,რომელიცფოკუსირებულიაგამრიცხველიანებისკომპონენტებისადამაგნიტურიმასალებისბიზნესზე。წლებისგანვითარებით,ისახლაჩამოყალიბდაინდუსტრიულკორპორაციად,რომელიცაერთიანებსდიზაინს,კვლევას,განვითარებას,წარმოებასდაგაყიდვას。Malio——სშეუძლიადიდიმხარდაჭერამოგაწოდოთელექტროენერგიისდაელექტრონიკის,სამრეწველოაღჭურვილობის,ზუსტიინსტრუმენტების,ტელეკომუნიკაციის,ქარის,მზისენერგიისადაელექტრომომარაგებისსფეროშიდააშ。

გარეთ

გვირჩიეთ

საერთაშორისოეკონომიკურდალოგისტიკურჰაბშიმდებარეჩვენიმოსახერხებელისაზღვაოდასაჰაეროსერვისებიაუმჯობესებსგადაზიდვისეფექტურობას。

გრძელვადიანიფოკუსირებასაზღვარგარეთისბაზრებზე,ჩვენგთავაზობთჩვეულებრივდამორგებულპროდუქტებს,რათადააკმაყოფილოსმომხმარებელთასაჭიროებებიმსოფლიოს30 -ზემეტქვეყანაშიდარეგიონში。

ჩვეულებრივიპროდუქტებისადეკვატურიმარაგიმზადარისგადასაზიდად,ხოლომორგებულიპროდუქტებისდაპროექტებადამიწოდებაშესაძლებელიაეფექტურიწარმოებისღონისძიებებით

  • ელემენტის_ინფორმაცია
  • ელემენტის_ინფორმაცია
  • ელემენტის_ინფორმაცია
yb

სიახლეებიდამოვლენები

  • მანგანინისსპილენძისშუნტისშერჩევისაქტუალურიპრინციპი

    მანგანინისსპილენძისშუნტიარისელექტროენერგიისმრიცხველისძირითადიწინააღმდეგობისკომპონენტიდაელექტროენერგიისელექტრონულიმრიცხველისწრაფადშემოდისჩვენსცხოვრებაშიჭკვიანისახლისინდუსტრიისუწყვეტიგანვითარებით。სულუფრომეტიოჯახიიწყებსმანგანინისსპილენძისშუნტითწარმოებულიელექტროენერგიისმრიცხველისგამოყენებას。მეშვეობითტ……

  • ახალიონლაინინსტრუმენტი,რომელიცაუმჯობესებსსერვისსდამრიცხველებისდაყენებისმაჩვენებლებს

    ადამიანებსახლაშეუძლიათთვალყურიადევნონ,როდისმოვამათიელექტრიკოსი,რათადააინსტალიროსელექტროენერგიისახალიმრიცხველიმათისმარტფონისსაშუალებითდაშემდეგშეაფასოსსამუშაო,ახალიონლაინხელსაწყოსმეშვეობით,რომელიცეხმარებამრიცხველებისდაყენებისმაჩვენებლებისგაუმჯობესებასავსტრალიაში。技术跟踪შემუშავებულიაჭკვიანიაღრიცხვისადამონაცემთაინტელექტისმიერ……

Baidu
map