baneris
baneris2
baneris3

par妈妈about_us_img

积分,积,积,积,积,积

188金宝慱亚洲体育官网Tā galvent ā mītne atrodas starptautiskaji ā ekonomikas un finanuz centrā Šanhajā, Ķīnā, kas koncentrologijas uz mgerr ī zanas komponentu un magnertisko materilu biznesu。Gadiem ilgi at īstoties, tā tagad ir kuvusi par industrial ālu korporo āciju, kas apvieno projektjecezanu, pā tnie ību, izstro ādi, rahozanu un pā rdozanu。Malio var sniegt jums lielisku atbalstu elektroenerijas un elektronikas, ryuniecisko iekārtu, preī zu instrumentu, telekomunikāciju, veyja, saules enerijas un EV uc jomā。

aoutt

Izvēmūs

mumisueurtie jyurti un gaisa pakalpojumi, kas atrodas starptautiskā ekonomikas un loistikas centrā, uzlabo kuniec ības efektivitāti。

ilgtermia fokuss uz aizjhjurras tirgiem, mes piedh āvājam tradicio ālus un piele āgotus produktus, lai apmierinh ātu klientu vajadzv ības vairr āk nekā 30 valstīs un reionos visā pasaulē

atbilstoss tradicio ālo producktu krjums, kas ir gatavs nosuyt ī zanai, savuku ārt piely āgotus produktus var izstra ādāt un piegādāt, izmantojot efektīvus rahozanas paskumus

  • item_info
  • item_info
  • item_info
yb

zias un notikumi

  • pareizekjais manganīna vara unta paraugu emsanas princips

    manga īna varts ir elektra ības skaitītāja galvena ā pretestības sastā vdaekata, un elektroniskais elektra ības skaitītājs strauji ienh āk mwosu zīvē, nega ārtraukti at īstot viedo māju nozari。Arvien vairāk imeu k izmantot manga īna vara unta rahoto elektri ības skaitītāju。Caur t…

  • Jauns tiesisest rīks, kas uzlabo pakalpojumu un skaitītāju uzsta ādī sanas ātrumu

    cilvjorki tagad var izsekot, kad viu elektriis irad īsies, lai uzsta ādītu jauno elektri ības skaitītāju, izmantojot viedtālruni, un pzyc tam noverrttdarbu, izmantojot jaunu tiesisasts rīku, kas palydz uzlabot skaitītāju uzsta ādī janas ātrumu visā austroryjā。技术追踪izstra ādāja viedt ā uzskaite un datu izlnikkosana…

Baidu
map